W CZYM POMAGAM

POMAGAM W ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW:

Dzieci i młodzież – problemy emocjonalne, lęki, nieśmiałość, niska samoocena, zaburzenia w zachowaniu, agresja, ADHD, kryzys w relacjach rówieśniczych, stres szkolny, kłótnie z rodzicami i rodzeństwem, kryzys związany z sytuacją rodzinną (np. rozwód, żałoba), opóźniony lub zaburzony rozwój, Zespół Aspergera, skutki przewlekłej choroby dziecka lub jego rodzica, zaparcia nawykowe, moczenie wtórne i pierwotne.

Niemowlęta – problemy rozwojowe, problemy z emocjami i zachowaniem, dylematy opiekuńczo-wychowawcze rodziców, obawy rodziców o prawidłowy rozwój dziecka.

Rodzice – problemy wychowawcze, problemy związane z zaburzeniami rozwoju, dylematy rodzicielskie, niezaspokojone potrzeby w zakresie rozwoju własnych umiejętności rodzicielskich.

2
2

JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJĘ:

Dzieci i młodzież– problemy emocjonalne, lęki, nieśmiałość, niska samoocena, zaburzenia w zachowaniu, agresja, ADHD, kryzys w relacjachrówieśniczych, stres szkolny, kłótnie z rodzicami i rodzeństwem, kryzys związany z sytuacją rodzinną (np. rozwód, żałoba), opóźniony lub zaburzony rozwój, opóźniony lub zaburzony rozwój, Zespół Aspergera, skutki przewlekłej choroby dziecka lub jego rodzica, zaparcia nawykowe, moczenie wtórne i pierwotne.

Niemowlęta – problemy rozwojowe, problemy z emocjami i zachowaniem, dylematy opiekuńczo-wychowawcze rodziców, obawy rodziców o prawidłowy rozwój dziecka.

Rodzice- problemy wychowawcze, problemy związane z zaburzeniami rozwoju, dylematy rodzicielskie, niezaspokojone potrzeby w zakresie rozwoju własnych umiejętności rodzicielskich.