MOJE WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Kamila maj 2020

MOJE WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

Psychologiczne pięcioletnie studia magisterskie ukończyłam na UKSW w Warszawie w roku 2005. Psychologię kliniczną studiowałam podyplomowo na GUMed. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy) , kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”, „Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin” oraz „Mediacja i interwencja kryzysowa – kurs kompetencji zawodowych”. Ponadto brałam udział w licznych szkoleniach, m.in. terapii rodzin, z diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, diagnozy neuropsychologicznej, radzenia sobie z agresją– mi.in. Treningu Zastępowania Agresji (ART)®, poprawnej komunikacji, m.in. Porozumienia bez przemocy (NVC), Metody „Kids’ Skills” dla dzieci i Metody „Jestem z Ciebie dumy!” dla rodziców.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w służbie zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodkach pomocy społecznej i wsparcia rodziny, ośrodku doskonalenia nauczycieli i szkole wyższejhufcu pracy i placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie wspierałam dzieci od okresu niemowlęcego, młodzież oraz osoby dorosłe. Aktualnie, widząc ogromne potrzeby naszej lokalnej społeczności w zakresie pomocy psychologicznej, skupiam się przede wszystkim na poradnictwie i terapii w gabinecie prywatnym. Współpracuję z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Wiedzą z zakresu psychologii dzielę się prowadząc webinary, wykłady, szkolenia i warsztaty psychologiczne – przede wszystkim dla rodziców, nauczycieli i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych, a także biorąc udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Już ponad 2500 rodzin i osób indywidualnych uzyskało ode mnie pomoc.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Nieustannie się dokształcam na kursach, szkoleniach, konferencjach, webinarach oraz dzięki specjalistycznej literaturze. Korzystam ze wsparcia innych specjalistów w mojej dziedzinie. Swoją pracę poddaję superwizji. Dbam również o swój rozwój osobisty i zdrowie, aby być w pełni do Twojej dyspozycji. Postępuję zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa. Gwarantuję najwyższą jakość usług.

Moje zdjйcie psycholog K.Siwek

MOJE WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

Psychologiczne pięcioletnie studia magisterskie ukończyłam na UKSW w Warszawie w roku 2005. Psychologię kliniczną studiowałam podyplomowo na GUMed. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy) , kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”, „Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin” oraz „Mediacja i interwencja kryzysowa – kurs kompetencji zawodowych”. Ponadto brałam udział w licznych szkoleniach, m.in. terapii rodzin, z diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, diagnozy neuropsychologicznej, radzenia sobie z agresją– mi.in. Treningu Zastępowania Agresji (ART)®, poprawnej komunikacji, m.in. Porozumienia bez przemocy (NVC), Metody „Kids’ Skills” dla dzieci i Metody „Jestem z Ciebie dumy!” dla rodziców.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w służbie zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodkach pomocy społecznej i wsparcia rodziny, ośrodku doskonalenia nauczycieli i szkole wyższejhufcu pracy i placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie wspierałam dzieci od okresu niemowlęcego, młodzież oraz osoby dorosłe. Aktualnie, widząc ogromne potrzeby naszej lokalnej społeczności w zakresie pomocy psychologicznej, skupiam się przede wszystkim na poradnictwie i terapii w gabinecie prywatnym. Współpracuję z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Wiedzą z zakresu psychologii dzielę się prowadząc webinary, wykłady, szkolenia i warsztaty psychologiczne – przede wszystkim dla rodziców, nauczycieli i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych, a także biorąc udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Już ponad 2500 rodzin i osób indywidualnych uzyskało ode mnie pomoc.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Nieustannie się dokształcam na kursach, szkoleniach, konferencjach, webinarach oraz dzięki specjalistycznej literaturze. Korzystam ze wsparcia innych specjalistów w mojej dziedzinie. Swoją pracę poddaję superwizji. Dbam również o swój rozwój osobisty i zdrowie, aby być w pełni do Twojej dyspozycji. Postępuję zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa. Gwarantuj